Zijnsoriëntatie en Zijnsmeditatie

Rusten in Zijn en tot volle bloei komen

Zijnsoriëntatie is een door Hans Knibbe ontwikkelde visie, die kan worden aangeduid als ‘pad van levenskunst’. In deze visie gaat eeuwenoude boeddhistische wijsheid hand in hand met moderne psychologische inzichten.

Uitgangspunt is, dat je ruimer en opener bent dan de door gewoontes en psychologische patronen bepaalde persoon, die je in je dagelijks leven bent. Er is een bron van wijsheid, kracht en liefde in je aanwezig. Dat potentieel aanboren is makkelijker als de omstandigheden ideaal zijn, maar aanzienlijk moeilijker in perioden van stress of dagelijkse sleur. Toch zijn ontspanning, gemak, liefde, kracht en helderheid verrassend dichtbij en altijd in je geest aanwezig. Het is simpelweg de rijkdom van je wezen! Hoe je in de rijkdom van je Zijnsaard je zwaartepunt kunt leggen en werkelijk tot bloei kunt komen, dat leer je op het Zijnsgeoriënteerde pad.

Meditatiebeoefening neemt een belangrijke plaats op het pad in. Je traint je geest. Als je regelmatig meditatie beoefent zet je steeds je neus in de richting van Zijn. Zo ga je meer en meer (leren) rusten in de ruimte en rijkdom van je natuurlijke Zijnsaard.
Je gaat zien hoe je geest werkt. Je leert je aandacht richten. Je wordt meer helder en liefdevol aanwezig. Je leert je afstemmen op je innerlijke wijsheid. Je leert rusten in de grond van je geest, je bewustzijn zelf. Meditatie werkt door in lichaam en geest en werkt ook door in je dagelijks leven. De eenvoudige technieken zijn voor iedereen te leren. Maar wil je er baat bij hebben, dan moet je er wel ‘werk van maken’ door het regelmatig te doen. Meedoen aan groepsaanbod kan je daar enorm bij helpen en inspireren.

Aanbod Zijnsoriëntatie in mijn praktijk:

Zijnsmeditatie op zondag
Maandelijks voor beginners én ervaren beoefenaars. De zondagochtend is een fijn moment voor zacht lichaamswerk en landen in de stilte van je Zijnsaard.

Meditatie op woensdagochtend
Wekelijks voor mensen die al enige ervaring hebben met (Zijns)meditatie.

Introductiecursus Zijnsgeoriënteerde meditatie
In deze introductiecursus oefen je de diverse meditatievormen en geef ik uitleg over de belangrijkste uitgangspunten van Zijnsoriëntatie. Naast de meditatie-beoefening leer je zo ook de visie kennen als kader voor je meditatie, wat erg ondersteunend werkt. We werken in een kleine groep, zodat er veel ruimte is voor vragen en persoonlijke begeleiding. Je oefent thuis met behulp van door mij ingesproken geluidsopnames. Maximaal 8 deelnemers.

Cursus Gezonde Zelfliefde
In deze cursus ligt de focus op het leren liefdevol met jezelf om te gaan. Het gaat om bij jezelf aanwezig te zijn, hier en nu, bij zoals het is, zonder oordeel, open. De nadruk ligt op het  toegang vinden tot de liefde en openheid van jouw natuurlijke aard. Tevens leer je de meditatievormen van Zijnsoriëntatie kennen. Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten met geluidsopnames en huiswerkopdrachten en is ontwikkeld parallel aan het boek ‘Gezonde Zelfliefde’ van Hans Knibbe. De cursus biedt toegang tot vervolgaanbod, zoals de jaartraining (zie beschrijving hieronder)en de inspiratiedagen, waar het accent ligt op integratie van gezonde zelfliefde in je dagelijks leven. Voor groepen van 8 tot 12  deelnemers.

Jaartraining Zijnsoriëntatie 2019-2020
Wie na een introductie in Zijnsoriëntatie (hetzij in mijn praktijk, hetzij elders) het pad van levenskunst verder wil verkennen en verdiepen, is uitgenodigd voor deze verdiepende training. De groep komt 6 hele zaterdagen bijeen en volgt een 3-daagse retraite. Op de zaterdagen komt de kunst van Zijn in je dagelijks leven aan de orde, de retraite is bestemd voor dieper thuiskomen in je aard. Omdat je langere tijd als groep bijeen komt, stimuleer je, steun je en inspireer je elkaar op het pad en komt er continuïteit in de herkenning van je Zijnsaard. Max. 8 deelnemers. De jaartraining loopt van oktober 2019 tot juni 2020.

Retraites
Retraites zijn momenten van je her-ijken en (weer) thuiskomen in je Zijnsaard.
Ik bied een herfst, winter- en voorjaarsretraite aan, variërend in lengte, maar altijd gaat het om thuiskomen in Zijn en genieten van het natuurschoon waar je Zijnsaard door de schoonheid en de stilte om je heen weerspiegeld wordt. Retraitelocaties zijn Buitenplaats De Hoorneboeg (herfst en winter) en de Hof van Kairos (voorjaar). Kijk voor data en kosten in de agenda.

Persoonlijke begeleiding
Hoe jouw geest werkt, wat je overlevingspatronen zijn, wat maakt dat je ze blijft vasthouden, wat de wijsheid is in je neurose, hoe je je helderheid en liefde weer kunt openen, dat kan in persoonlijke begeleiding worden onderzocht. (zie pagina life-coaching)

Wil je eerst een keer komen kennismaken, dan kan je gratis deelnemen aan een kennismakingsworkshop of een persoonlijk kennismakingsgesprek aanvragen. Je bent met al je vragen van harte welkom.