Loopbaancoaching

  • Als je je niet echt gemotiveerd voelt in je huidige werk
  • Als je keuzes in je loopbaan wilt of moet maken en daar niet uit komt en steeds dezelfde gedachtesporen volgt
  • Als je je onzeker voelt over de ingeslagen weg en je grondig wilt herbezinnen op wat je in je (werkende) leven wilt…

… help jezelf dan op weg, en doe een grondig

LOOPBAAN KOERSONDERZOEK

Een heldere koers geeft rust en maakt tegelijk vitaal en daadkrachtig!
Het is een investering in jezelf die de moeite loont.

In het Loopbaan koersonderzoek werk ik via een beproefde loopbaan onderzoeksmethode. De structuur van de gesprekken ligt hier vast.

Het traject bestaat uit zes gesprekken van 2 uur en is opgebouwd via verleden en heden naar toekomst. We onderzoeken je levensloop, belangrijkste levenservaringen en eerdere loopbaankeuzes. Dan ligt de focus op wie je nu bent, wat je belangrijk vindt in je leven en waar je energie van krijgt. Pas daarna richten we ons op je wensen en mogelijkheden voor de toekomst en gaat je loopbaankoers zich verder uitkristalliseren. Tijdens de rit krijg je opdrachten mee voor de tussenliggende periode, die je flink aan het werk zetten. Aan het eind van het traject heb je je koers helder en maak je een actieplan voor je verdere stappen naar/op de arbeidsmarkt.

Na het loopbaan koersonderzoek ga je zelfstandig je mogelijkheden en wensen verder verkennen. Wel is het mogelijk nog een paar terugkom- momenten in te plannen.

Ervaringen van deelnemers

Kijk voor coachingstarieven hier