Visie

Zijn wie je werkelijk bent

We willen allemaal “onszelf zijn”. Maar de vraag is: wie ben je eigenlijk?

Zijnsoriëntatie heeft hier een heldere visie over. Je bent een persoonlijkheid met een persoonlijke geschiedenis, dat wat je ‘ik’ noemt. Je hebt een zelfbeeld, dat sterk is gekleurd door wat je hebt meegemaakt. Maar je Zijn omvat meerdere dimensies en diepere lagen van bewustzijn. We leven vaak in de oppervlaktelaag en dat is wat mij betreft doodzonde. Je wezensaard, je Zijnsaard, is heel en compleet en onbeschadigd door je levenservaringen. In ieder van ons bevindt zich een oergrond, waar je in kunt thuiskomen, waar je in kunt ontspannen. Door meditatie wordt deze grond in jezelf (die er altijd al was) toegankelijk en ervaarbaar. Je leert te rusten in je Zijnsgrond, je laat je energie dalen, je ontspant in Zijn, je komt thuis.

Leven vanuit je ware potentieel en tot bloei komen

Het potentieel in deze grond is pure rijkdom. Er is al een overvloed aan kwaliteiten in je natuurlijke aard aanwezig. Helderheid, kracht, gevoeligheid, openheid. Die raakt vaak totaal uit beeld in de dagelijkse sores, waar overlevingspatronen de boventoon voeren. Zijnsoriëntatie biedt een pad om die rijkdom in jezelf (weer) te ontdekken. Het is een pad van rijkdombewustzijn. Door meditatie én door bewustwording van de obstakels, die jou verhinderen om rijkdom te ervaren, stap je uit je zoekende, op armoede gebaseerde houding. Je leert vertrouwen en rusten in de compleetheid van je Zijnsaard.
Zo leer je leven vanuit je ware potentieel en kom je tot bloei. Je gaat je eigenheid ervaren en durft vanuit die eigenheid keuzes te maken. Je leert waarnemen in welke richting jouw ‘innerlijk kompas’ wijst. Je wordt je meer bewust van wat jij nodig hebt om werkelijk tot je recht te komen en daarmee ook hoe je liefdevol én helder in relatie met anderen kunt staan.

Lees hier meer over de Zijnsgeoriënteerde visie, die mij in leven en werk inspireert.